Tørrfisk

Tørrfisk, snack 0,4 kgTørrfisk laget av Hysefilet uten skinn, ikke banket. 
Tørrfisk kvalitet B 1,00 kgTørrfisk av Hysefilet uten skinn. 2. sortering. Egnet til hund. Lukter lite.